Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

En jämförelse av kommunernas webbplatserSkriv ut

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför årligen en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Kommunens information till medborgarna får allt större betydelse. 


Fler söker information via internet och förväntas hitta information och svar på sina på frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat.


Eda kommuns webbplats (www.eda.se) får ett bra betyg i 2014 års undersökning. Bäst resultat av samtliga kommuner i Sverige fick Uddevalla kommun med 94 procent. Genomsnittet för alla kommuner i landet är 78 procent. Edas resultat är 80 procent.


Nytt för årets undersökning är ett större fokus på sökfunktionen som utökats med 25 nya frågor. Sökfunktionen blir allt viktigare på kommunernas hemsidor. Förutom detta har en undersökning lagts till med frågor utifrån ett företags perspektiv.


Nedan redovisas resultatet för kommunerna i västra Värmland. Resultaten avser andelen frågor där svaret kunnat hittas på kommunens webbplats. Totalt omfattar undersökningen 240 frågor inom tolv olika verksamhetsområden. Hela undersökningen finns på SKL:s hemsida www.skl.seEda

Arvika

Säffle

Årjäng

Öppenhet och påverkan

74

91

86

63

Förskola

83

85

83

83

Grundskola

75

94

75

81

Gymnasieskola

83

94

81

81

Äldreomsorg

83

91

100

83

Individ- och familjeomsorg

92

92

85

92

Handikappomsorg

77

77

77

69

Bygga och bo

84

84

96

84

Gator, miljö, renhållning

84

95

81

79

Tillstånd, näringsliv, krisinformation

92

100

100

92

Kultur och fritid

75

88

75

75

Webbplatsens sökfunktion

59

74

70

63

Samlat betyg

80

89

84

79


Tillbaka