Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Försörjningsstöd Skriv ut

 

Socialtjänstlagen betonar individens eget ansvar för sin situation och för att vara berättigad till försörjningsstöd måste du, efter förmåga, göra vad du kan för att försörja dig.

 

Den som inte kan försörja sig med egna medel kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet är inkomstprövat och prövas individuellt och beräknas utifrån hushållets storlek och sammansättning, kostnad för boende mm.

Eda kommun följer den sk riksnormen (som årligen fastställs av regeringen ) och har normer för boendekostnad som anpassats till lokala förutsättningar.
En förutsättning för att beviljas försörjningsstöd är att man uppfyller kriterierna för rätt till bistånd.

Detta innebär bl a att man ska kunna påvisa att man själv gjort vad man kan för att försörja sig. Som exempel kan nämnas att man ska ha sökt de övriga bidrag man kan ha rätt till som underhållsstöd, bostadsbidrag etc.


Om man är arbetslös måste man stå till arbetsmarkandens förfogande och vara aktivt arbetssökande. Det krävs att man har en handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen. Om man inte är arbetsför måste man kunna uppvisa läkarintyg.

Biståndet ska utformas så att det främjar den enskildes möjligheter att i framtiden bli självförsörjande. Individ- och familjeomsorgen har, i arbetsrehabiliterande syfte ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten var man t ex kan få arbetspröva, kunna få ett referensarbete under tiden som man beviljas försörjningsstöd.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Bokning av nybesök

Måndag, onsdag, torsdag, fredag

kl 08.30-09.30

Tisdag kl 10.00-11.00

Tfn 0571-281 00 vxl


Fredrik Olofsson

1:e socialsekreterare


Lisa Olsson


Anna Karlsson
Mina favoriter
Spara sidan som favorit