Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndarnämnden har ansvaret för tillsynen av gode män och förvaltare.

När uppdraget påbörjas ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder.

Varje år ska den gode mannen/förvaltaren sen lämna in en årsräkning med uppgifter om årets samtliga inkomster och utgifter till överförmyndarnämnden. Det ska också finnas med en redogörelse över de åtgärder som den gode mannen gjort för sin huvudman.

När ett uppdrag som god man eller förvaltare avslutas, ska en sluträkning lämnas in till överförmyndarnämnden.

Kravet på redovisning gör att gode mannen eller förvaltaren löpande måste bokföra alla transaktioner som görs för huvudmannen och spara alla verifikationer.

Vissa mer omfattande åtgärder som att köpa eller sälja av fastighet eller bostadsrätt, vara delaktig i arvsskifte, ta lån, göra vissa typer av placeringar kräver enligt lag ett särskilt godkännande av överförmyndarnämnden.