Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Eda växer snabbare än StockholmSkriv ut

 
Sommarskoj i Kla 2015.

Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för första halvåret 2017 visar ett Eda växer snabbare än Stockholm.


Enligt SCB:s halvårsstatistik som publicerades idag har Edas befolkning ökat med 76 personer under första halvåret 2017. Det är en ökning med 0,89% till 8 602 invånare. Under samma period har Stockholms befolkning ökat med 0,72%, Göteborgs med 0,58%, Malmös med 0,82% och Karlstads med 0,29%.


Under juli och augusti har befolkningsökningen fortsatt. Denna vecka visar invånarregistret att det bor 8 610 personer i Eda.


Eda kommun växer av egen kraft. Av de drygt 200 personer som flyttade in under första halvåret är 129 svenska medborgare och 30 norska. Personer med utomeuropeisk bakgrund står för en mindre andel av inflyttningen.


- Det är glädjande att allt fler upptäcker att Eda är en bra plats att bo och leva i, säger Hans Nilsson kommunstyrelsens ordförande i Eda kommun. Det kanske är så att urbaniseringstrenden har vänt. Den livskvalitet som landsbygden erbjuder blir viktigare än storstadens lockelser. Närheten till Oslo och Gardermoens flygplats ger också möjlighet för Edaborna att snabbt och enkelt ta sig ut i världen eller att arbeta i Norge


Eda kommun har en stark arbetsmarknad. Både kommunen och företag behöver nyanställa. Eda kommun behöver till exempel rekrytera mer än 20 personer varje år för att ersätta pensionsavgångar. Här är det också lätt för ungdomar att få ett första arbete inom handeln.


För ett år sedan invigdes 32 nybyggda lägenheter i Charlottenberg. De är alla uthyrda. Eda Bostads AB har planer på både nybyggnation och renovering av äldre befintliga fastigheter. Det kan bli ytterligare ett 30-tal nya lägenheter i olika storlekar under det närmaste året.

Tillbaka