Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Eda kommuns skolutredning presenteradSkriv ut

 
kommunstyrelsesammanträde

Tidigare under året gav Eda kommun PWC i uppdrag att se över dagens skolorganisation.


PWC:s uppdrag var att ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun. Utredningen har genomförts utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets- och kostnadseffektivt perspektiv.


I anslutning till Kommunstyrelsen möte den 4 december presenterades utredning för kommunstyrelsen, fackliga representanter och skolledningen.


-Vi har nu fått ett omfattande underlag som vi närmare behöver analysera. Kommunstyrelsen har därför idag fattat beslut att bildningsutskottet påbörjar denna analys med ett brett stöd från kommunens olika verksamheter. Utskottet skall återkomma till kommunstyrelsen under våren med sin analys och förslag till hur skolstrukturen kan utvecklas säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) i en kommentar.


- Utöver frågan om organisation finns det i utredningen även olika perspektiv på rektorsorganisation och kvalité säger bildningsutskottets ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL).


Sammanfattning av förslagen på skolstruktur


Idag
Gunnarsbyskolan (Charlottenberg) F-9, Gärdeskolan (Åmotfors) F-6, Hierneskolan (Koppom) F-9, Adolfsfors skola (Adolfsfors/Köla) F-5


Förslagen


Alt 1
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola läggs ner


Alt 2
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-9, Adolfsfors skola läggs ner


Alt 3
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola F-3


Utredningen kan du ladda ner här

Tillbaka