Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Eda kommun inför servicedeklarationerSkriv ut

 
servicedeklarationer på ett bord

Eda kommun inför en rad servicedeklarationer inom olika områden t.ex. bygglov, flyktingmottagning, försörjningsstöd, service och bemötande, serveringstillstånd och vinterväghållning.


De beskriver vad invånare och företagare i kommunen kan förvänta sig när de nyttjar kommunens tjänster.


Servicedeklarationer är en del i Eda kommuns kvalitetsarbete som ska säkerställa att Edaborna får bästa möjliga service och tjänster inom givna ekonomiska ramar.


Fler servicedeklarationer kommer att införas framöver. Deklarationerna talar om vad invånarna kan förvänta sig av kommunen inom olika områden. De talar även om vad kommunen förväntar sig av den som t ex söker bygglov.


- Servicedeklarationer är ett led i arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Det handlar om att kommunen gör ett åtagande av vilken service vi erbjuder inom olika områden, säger Hans Nilsson (HEL), kommunstyrelsens ordförande.


Kommunen har också gjort en översyn av riktlinjerna för synpunktshantering. Dessa är ett verktyg i kommunens förbättringsarbete. Genom att utveckla synpunktshantering ökar medborgarens inflytande och det ökar kommunens möjligheter att rätta till fel samt stärker medarbetarnas engagemang utifrån ett medborgarperspektiv.


servicedeklarationerna finns på eda.se/servicedeklarationer

Tillbaka