Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Resebidrag Skriv ut

 
Buss och tåg i Åmotfors, 2015

Eda kommun följer Värmlandstrafiks regler för gymnasieelevernas dagliga resor. För att få bidrag till dagliga resor till gymnasieskolan, måste du uppfylla följande villkor;

  • Du måste vara under 20 år.
  • Din kortaste väg till skolan skall vara minst 6 km.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg.
  • Du ska vara heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå.
  • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor

Resebidraget utgörs i de allra flesta fall av ett gymnasiekort. Undantag görs om eleven inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
 
Eleven ansöker om resebidrag på en särskild blankett, som finns på www.eda.se under utbildning och barnomsorg, blanketter, ansökan om resebidrag läsåret 2018/2019. Ansökan skickas till Eda kommun, Marita Forslund, Box 66, 673 22 CHARLOTTEBERG senast 6/8. Efter godkänd ansökan kvitterar eleven ut sitt busskort. Detta görs vid Eda kommunkontor i Charlottenberg under perioden 10/8-17/8 för elever som går på gymnasieskola.
 
Om eleven bor på två ställen, till exempel bor hos båda föräldrarna efter en skilsmässa, anses eleven ha två adresser. Två adresser kan bara förekomma vid boende hos två föräldrar. Som bostad räknas inte sommarbostad.

En elev som har minst sex km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats, får även bidrag för anslutningsresan. Bidraget är 215 kr/månad (från vårterminen 2018) och söks på samma blankett som resebidraget.

Om en elev avbryter sina studier, flyttar eller får inackorderingstillägg ska gymnasiekortet omedelbart återlämnas till Eda kommun kontor, Marita Forslund, Box 66, 673 22  CHARLOTTENBERG. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter angetts i ansökan krävs eleven på ersättning för den tid som denne felaktigt innehaft gymnasiekort.

Gymnasiekortet är en värdehandling. Förlorade gymnasiekort ersätts inte av skolan eller Värmlandstrafik.

Gymnasiekortet gäller dygnet runt och helg från och med höstterminen 2015.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Marita Forslund

Administratör
tfn 0571-282 06

070-362 72 40


Mina favoriter
Spara sidan som favorit