Duvan

Förskolan Duvan

Välkommen till vår förskola

Förskolan ligger i Skillingmark ca 3 mil från Charlottenberg och hos oss finns Fritids och Förskolan i samma lokaler. Förskolan har barn mellan 1-5 år, och på fritids har man barn mellan 6-12 år.

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.