Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kontrollera ditt eget vatten Skriv ut

 

I Eda kommun har vi en god tillgång till vatten. Många edabor har en egen grävd- eller borrad vattentäkt, men få är medvetna om kvalitéten på sitt eget vatten. 


För att vara säker på att vattnet är hälsosamt att dricka och inte har någon negativ inverkan på ledningar, varmvattenberedare, diskmaskiner eller liknande måste man göra en vattenanalys. 


Det räcker med andra ord inte alltid att se eller smaka på vattnet för att få reda på om det är av god kvalitet eller inte. Har man små barn är det mycket viktigt att hålla koll på vattnets kvalitet, eftersom små barn är extra känsliga för vissa ämnen.

 

Vattenkvaliteten förändras över tid, vilket medför att vattenprov bör tas ungefär var tredje år eller oftare om man har problem, eller om flera fastigheter är kopplade på samma vattentäkt. Provtagning av enskilt dricksvatten bör genomföras när man misstänker att vattnet håller lägst kvalitet, till exempel när det regnat mycket eller vid snösmältning. Det är den enskilde brunnsägaren som ansvarar för provtagningen. 

 

Vattenanalys bör beställas av ett ackrediterat laboratorium. Det rekommenderas att man beställer en så kallad "Normal analys" som innefattar både kemiska- och mikrobiologiska parametrar, eftersom det ger en helhetsbild över vattnet.  (För att hitta ett laboratorium som kan hjälpa dig, sök på "ackrediterat laboratorium".) Radonprov rekommenderas främst  i djupborrade brunnar. 
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Maria Björling

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-281 87

maria.bjorling@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit