Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Boende i Hammar? Skriv ut

 

Miljösektionen råder boende på fastigheter anknutna till Hammars vatten och avloppsförening (UPA) att koka sitt dricksvatten innan förtäring.


Detta eftersom analyssvar från vattenprover tagna vid Bysjöns förskola & fritids den 8 september 2017, visar en förhöjd halt koliforma bakterier i vattnet och därmed bedöms som otjänligt.


Informationen har vidareförmedlats av ordföranden till samtliga medlemmar i föreningen.


Miljösektionen vill poängtera att det i det här fallet är den enskilda personen/föreningen som ansvarar för att provtagning genomförs och att vattnet är säkert att dricka.  
Sidansvarig: Maja Halling

Mina favoriter
Spara sidan som favorit