Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Nedgrävning av kadaver Skriv ut

 

Sällskapsdjur samt självdöda eller avlivade produktionsdjur, undantaget djur som misstänks eller har bekräftats vara infekterade med TSE, från besättningar som är belägna i Eda, Köla och före detta Skillingmarks församlingar i Eda kommun får grävas ned. I Järnskogs församling ska självdöda eller avlivade produktionsdjur skickas för destruktion.


I hela Eda kommun får nedgrävning av självdöda eller avlivade hästdjur ske efter det att miljösektionen godkänt platsen. Ansökan om godkännande av plats ska skickas in till miljösektionen i så god tid som möjligt innan nedgrävningen.


Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från miljösektionen i Eda kommun på sådant djup att djur hindras från att gräva upp djurkroppen. Följande faktorer ska beaktas:

  • Platsen bör väljas med omsorg och avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt.
  • Det ska inte finnas någon risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Avstånd till närmsta vattentäkt bör vara minst 100 meter. Marken bör vara plan och sluttning ska helst inte användas vid nedgrävning av kadaver.
  • Nedgrävning bör ske så snart som möjligt. Den grav som grävs ska vara så djup att kadavret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för en normalstor häst eller nötkreatur att graven bör vara cirka 2-3 meter bred och cirka 2,5-3 meter djup. Jorden bör grävas upp och läggas på ena sidan så att det lätt går att få kadavret i graven. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att rovdjur inte kan gräva upp kadavret.Sidansvarig: Maja Halling
Mer information

Sofi Hjelte

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-282 08

sofi.hjelte@eda.se 

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit