Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Digitaliseringsstrategi Eda kommunSkriv ut

 
strategin på skivbord

Kommunfullmäktige i Eda kommun har antagit en koncerngemensam digitaliseringsstrategi. Syftet med strategin är att beskriva den kommunövergripande inriktningen för kommunens digitala utveckling.


I februari beslutade kommunfullmäktige i Eda kommun om en kommunövergripande digitaliseringsstrategi. Samhället har förändrats, informationsteknik och internet fyller en viktig roll i anställdas, medborgares och företagares vardag och betraktas som en självklarhet. Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete.


Strategin har tagits fram gemensamt av representanter från kommunens samtliga verksamheter och bolag och omfattar tre prioriterade områden för den digitala utvecklingen: digital infrastruktur, offentlig service, samt kompetensförsörjning. Exempel på prioriterade aktiviteter är utbyggnad av wifi i kommunens lokaler, ökat införande av digitala verktyg i kommunens verksamheter, mobilt arbetssätt för personalen, samt aktiviteter för att öka den digitala kompetensförsörjningen bland både personal, medborgare och företagare. Varje verksamhet ska ta fram 2-åriga handlingsplaner för att beskriva de aktiviteter och satsningar som önskas genomföras inom ramen för den 5-åriga strategin.


- Digitaliseringen är en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna och digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och verksamhet, så att de satsningar som görs är möjliga att genomföra och får så bra effekt som möjligt. Kortfattat är strategin ett hjälpmedel för att prioritera vad vi ska göra och använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, säger IT chef Henrik Ohlsson.


- För oss inom Vård och stöd kommer digitaliseringsstrategin att vara ett viktigt stöd för prioritering och planering av den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Att strategin är kommunövergripande gör också att vi kan gå i takt med IT, så att även deras satsningar hamnar i linje med de behov vi har i verksamheten, säger digitaliseringsstrateg Marie Granander.

Tillbaka