Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Planbesked Skriv ut

 

Om du som markägare eller exploatör vill genomföra en åtgärd som innebär att en ändrad, ny eller upphävande av detaljplan ska du begära om planbesked. Syftet med ett planbesked är att få ett snabbt och tydligt svar om kommunen tänker påbörja ett planarbete eller inte.


När du lämnat in din begäran ska ett beslut tas inom fyra månader om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte. Tidberäkningen påbörjas när ansökan är fullständig.


Ett beslut om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga. Mer om planbesked kan du läsa på Boverkets hemsida. 


Såhär begär du om planbesked

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och det ska i denna framgå:

  • Huvudsakliga ändamålet

  • En beskrivning samt motivering

  • Enkel beskrivning av ändamålets karaktär och ungefärliga omfattning

  • Plats för ändamålet, gärna med tillhörande karta.

  • Övriga tillhörande handlingar, om sådana finns.

  • Kontaktuppgifter

Din skriftliga begäran registreras och diarieförs. En planhandläggare blir tilldelad din begäran och tar därefter upp denna för politiskt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet. 


Vad händer efter ett positivt planbesked?

Efter beslut om planarbete kontaktar planhandläggaren dig med information om vidare planarbete. Innan planarbetet kan formellt inledas teckas ett planavtal mellan dig och kommunen. 


Begäran om planbesked skickas till:

Samhällsbyggnad

Eda kommun

Box 66

673 22 Charlottenberg


Alternativt med e-post till kommun@eda.se
Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit