Dagverksamhet för demenssjuka

Stig brevid vattendrag

ansökan, Utredning och beslut

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är en individuell behovsprövad insats. Ansökan görs hos biståndshandläggare som utreder och fattar beslut.

dagverksamhet Älven

Dagverksamheten Älven är belägen i Åmotfors med närhet till fina promenadstråk samt till bibliotek, café m.m. Dagverksamheten utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande är utgångspunkten och verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur hon/han vill leva sitt liv. Verksamhetens syfte är att främja kvarboende i egna hemmet samt ge anhöriga stöd och avlastning. Dagverksamheten är även en del av kommunens anhörigstöd. Aktiviteterna består av att, med ett personcentrerat förhållningssätt, stimulera vardagssysslor. Det är ett sätt att hålla minnesfunktionerna i gång. Exempel på aktiviteter:

  • Läsa tidningar/böcker
  • Delta i sysslor runt måltider/baka
  • Utevistelse/promenad/påta i trädgården
  • Lyssna på musik/sjunga/spela spel
  • Sittdans/gymnastik

Dagverksamheten är öppen helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl. 09.30 och 14.30.
Om du vid något tillfälle inte kan komma, vänligen kontakta dagverksamheten på telefonnummer 073-043 88 54

Hur mycket kostar det?

Du betalar 55 kronor per dag för lunch samt för- och eftermiddagskaffe (nivå år 2020).

Hur kommer man till dagverksamheten?

Resorna sker med taxi (färdtjänst) och beställs av personalen på dagverksamheten. Kostnaden är 100 kronor tur och retur, maximalt 1 293 kr kronor per månad (nivå år 2020).