Tyck till om cykling i kommunen

CV 2020 Soc Med V1 UTAN logga.png

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen Cykelfrämjandet. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. 2018 genomfördes första cyklistvelometern och då var det Malmöborna som var mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Årets enkät är öppen från 27 maj till och med 31 augusti 2020.

Du hittar länken till enkäten på: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

2020-07-20