films about covid-19 in different languages

Informationsveriges logotyp med svensk flagga

At Informationsverige.se you can find some brief video clips with information about how the coronavirus can affect your health and your life situation and how you can protect yourself.

Information in somali, arabic, bosanski, english, kurmanji, pashto, persian, sorani, thai, tigrinya and turkish.

Follow this link to see the videos: informationsverige.se

Swedish

För dig som arbetar med asylsökande och nyanlända och vill ha en översikt av filmerna på svenska.

Följ den här länken för att se filmerna: informationsverige.se


2022-01-11