Akhri tan!

Information med anledning av coronaviruset

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada, xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.
Khatarta cudur faafintu way weyntahay xilliga xiriiryada dhow oo dhan.
Dadka gaboobay iyo kuwa xanuusanaya u gee raashin laakiin raashinka dhig albaabka hortiisa.  
Marka khatartan cudur faafintu dhamaato ayaad dib u kulmi kartaan.
Dadka oo dhan way sii gudbin karaan cudurkan inuu faafo oo sidaas dadka kale ku xanuusan karaan, caruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in aanay sii fidin cudur faafintan – waad ku mahadsantahay inaad caawimaad ka geysato!
Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!
Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!
Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka!
Guriga joog haddii hargab ku hayo!
Masaafadaada ilaali!
Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo, halaga fogaado boqashooyinka! 

2020-04-14