โปรดอ่าน!

Information med anledning av coronaviruset

ท่านควรงดเว้นงานปาร์ตี้และการร่วมชุมนุมทั้งหลาย, แม้แต่กับครอบครัวและเพื่อนๆ.
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงเมื่อมีการติดต่อที่ใกล้ชิดกันทุกกรณี
ยินดีให้นำอาหารไปให้คนสูงวัยและผู้เจ็บป่วยได้, แต่ให้นำอาหารวางไว้นอกประตู 
ท่านจะเจอกันได้อีก เมื่อความเสี่ยงในการติดเชื้อหมดไป
ทุกคนสามารถแพร่เชื้อต่อไปและทำให้ผู้อื่นเจ็บป่วยได้,ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทุกคนต้องรับผิดชอบในการที่จะไม่แพร่เชื้อต่อไป- ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ!
ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ!
ให้ไอหรือจามลงในข้อพับแขน!
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา, จมูก และปาก!
ให้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ถ้าท่านเป็นหวัด!
ให้อยู่ห่างๆจากผู้อื่น!
ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง- เพื่อเป็นการปกป้องพวกเขา, ให้หลีกเลี่ยงการไปเยี่ยม

2020-04-14