VAD GÄLLER FRÅN 1 juli?

Publik sträcker upp händerna på konsert

Från och med 1 juli sker en rad förändringar och lättnader av restriktioner. Det är dock viktigt att komma ihåg att grundrestriktionerna fortfarande gäller.

Här är några av förändringarna:

 • Rådet att bara umgås i en mindre krets ändras till umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus.
 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats är taket 300 personer inomhus.
 • Utomhus tillåts 600 deltagare om de inte anvisas en sittplats.
 • Med sittande deltagare utomhus tillåts 3 000 personer.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.

Grundrestriktionerna som gäller:

 • Fortsätt testa dig vid symptom.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik miljöer med trängsel.
 • Vaccinera dig – det viktigaste du gör i sommar!

Läs mer om vad som gäller från 1 juli hos Folkhälsomyndigheten.

2021-07-01