Vaccinering barn 12-15 år

Flicka med blomsterkrans på äng

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12-15 år i Eda kommun.

Detta gäller för alla barn som som är födda 2006-2009 och som har fyllt 12 år:

  • Vaccinationen är gratis och sker i skolan under vecka 45-46. En andra dos följer ca 3 veckor senare.
  • Det är Region Värmlands personal som genomför vaccineringen och skolsköterskorna är värdar.
  • På fredag denna vecka får alla berörda barn som är folkbokförda i Värmland ett brev hemskickat med information om vaccinationen.
  • Bifogat brevet finns en hälsodeklaration som ska besvaras snarast. Vid ett ”ja” på någon av frågorna ska Region Värmlands telefonbokning kontaktas för medicinsk rådgivning.
  • Båda vårdnadshavarna behöver ge sitt samtycke för vaccinationen. I undantagsfall kan barn, som efter individuell mognadsbedömning av vaccinatören anses tillräckligt mogna, själva besluta om vaccination, i första hand gäller detta barn som är 15 år eller äldre.

Säkra för barn

Vaccination mot covid-19 för barn ger sällan allvarliga biverkningar. De vaccintyper som används är testade för att vara effektiva och säkra för barn. Även barn kan bli allvarligt sjuka i covid-19. Vaccination är det effektivaste sättet att skydda barn mot svår sjukdom i covid-19.

Du kan läsa mer på webbplatsen 1177.se: Vaccination mot covid-19 för dig som är 12-15 år i Värmland

2021-10-14