Vaccination mot covid-19 har startat i Eda kommun

Kvinna tar emot vaccin i överarmen

Just nu pågår vaccination av äldre inom särskilt boende och äldre som har hemtjänst samt personer som bor med någon som har hemtjänst i Värmland.

Vaccinering mot covid-19 utförs i fyra olika faser.

Enligt Sofie Wahlman Engström, enhetschef Region Värmland, siktar man på att nästa grupp i prioritetsordningen ska kunna vaccineras med start från 1 februari. Det handlar då om personer i åldrarna över 70 år där man börjar med att vaccinera de äldsta. Här ingår också vuxna inom LSS samt vårdpersonal i regionen. Viss vårdpersonal har man också prioriterat redan i grupp 1 utifrån nya diskussioner med Folkhälsomyndigheten.

I fas 2 kommer de äldre att själva få boka tider till en vaccinationslokal via webbsidan www.1177.se/vaccin-covid-19 där all information kommer att läggas ut så snart klara besked finns. För att få lokal information klickar man på sitt eget län.

För att boka tid digitalt via webbsidan eller via Region Värmlands app behöver man en
e-legitimation. Det kommer också att finnas möjlighet att boka tid via telefon för den som inte har möjlighet att använda webben.

Fas 3 i vaccinationsarbetet är personer i riskgrupper. Vilka det gäller kommer också att tydlig framgå via webbsidan 1177.se. Den gruppen beräknar man att kunna starta med i slutet av mars om allt går enligt planerna.

Fas 4 rör alla övriga vuxna och beräknad start för den allmänna vaccineringen är i mitten av april.

Vaccinering mot covid-19 är gratis och frivillig.

INFORMATION

Här kan du läsa mer om hur vaccinationen går till. Välj Värmlands län. Via denna sida kommer man också att kunna boka tider när det blir dags för det. Tidsbokningen är inte öppen ännu. www.1177.se/vaccin-covid-19

2021-01-20