Tillfälligt inreseförbud från Norge

Inreseförbud från Norge

På söndagen fattade regeringen beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge. Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag och gäller till och med den 14 februari.

Dagens regeringsbeslut innebär också att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari.

Utrikesdepartementet har även fattat beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.

Läs mer om inreseförbudet på regeringen.se

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter
Nya rekommendationer till personer som varit i Norge
Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

2021-01-25