Stängda gränser mot Norge

Tullstationen i Eda

Norges regering har beslutat att stänga flygplatser och hamnar samt skärpa gränskontrollerna från och med måndag den 16 mars 2020 till och med 13 april för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd.

Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för bosatta i Norge att inte resa över gränsen till Sverige.

14 dagars karantänplikt gäller för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.


Har du som arbetspendlar frågor kan du kontakta Grensetjänsten.

Läs mer på politiet.no

Läs mer på regjeringen.no

2020-04-01