Skydda dig själv och andra

Illustration av gubbe som använder munskydd som fallskärm och flyger bland molnen

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men tyvärr ökar nu antalet bekräftade covid-19-fall i Sverige igen.

Det handlar om varianten BA.5 som nu dominerar och verkar kunna smitta personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion. Men mycket tyder på att vaccin fortsatt skyddar mot allvarlig sjukdom och död. I nuläget finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge ett allvarligare sjukdomsförlopp än tidigare omikronvarianter, men den bedöms orsaka den ökade smittspridningen, anger Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

Mer information kan du läsa här:

Region Värmland
Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer inom vård och omsorg

För att minska risken för smittspridning ger verksamheten Vård och stöd rekommendationer vid besök på äldreboende, korttidsboende och LSS-boende i Eda kommun:

  • Du ska inte ha symtom på infektion eller feber.
  • Noggrann handhygien gäller direkt före och efter varje besök.
  • Du rekommenderas att använda munskydd under hela besöket.

Personal inom vård och omsorg använder munskydd för att minska risken att sprida smitta. Provtagning och smittspårning sker fortfarande där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

2022-07-04