Nu gäller skärpta allmänna råd i Värmland!

Information med anledning av coronaviruset

Vi står inför en tuff period och för att klara det måste vi alla tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen, säger kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg( C ). Vi håller oss uppdaterade om händelseutvecklingen och samarbetar med ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.
Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Värmland har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Från och med den 12 november uppmanas alla som vistas i Värmlands län att:

 • Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Inte heller detta råd är tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats. Om man måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt som möjligt genom att man håller avstånd till andra och undviker nya kontakter.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  Man bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
  För barn och unga är idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor och skydd. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.
  Matcher och tävlingar bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att man träffar nya människor och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.
  Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
  Yrkesmässig idrott, dvs. idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av detta råd.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med
  Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.
  Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, till exempel fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, till exempel massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

Även verksamheter och arbetsplatser behöver agera vid lokala utbrott

Vid lokala utbrott av covid-19 kan även verksamheter och arbetsplatser i den aktuella regionen eller området behöva vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

 • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
 • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
 • Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
  Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.
Observera att skolor regleras i annan ordning.

Läs mer om skärpta råd på krisinformation.se

Åtgärder i Eda kommun med hänsyn till nya allmänna råd

Eda kommun följer de råd som Folkhälsomyndigheten anger.

Dessa har idag 12 november skärpts med ett antal allmänna råd. Råden gäller minst intill 13 december.

Följande gäller för kommunala verksamheter Eda kommun som riktas till medborgare, företagare och besökare utöver det som redan beslutats.

Detta kommer efterhand att kompletteras med lokala anvisningar, öppettider mm

För att skapa tydlighet kan privata aktörer, föreningar och kooperativ i sitt ansvar att vidta åtgärder med fördel följa kommunens vidtagna åtgärder.

Eda kommun kommer därutöver komplettera med ytterligare anvisningar för sin interna verksamhet.

 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen
 • Privatpersoner rekommenderas att avstå från resor såväl inom som utanför regionen för att undvika att träffa personer som man normalt inte träffas. Nödvändiga resor som vårdbesök, studier och arbete omfattas inte.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

Innebär för Eda kommuns lokaler och verksamheter

 • Fritids- och idrottsanläggningar / ishall / gym– Stängda för allmänheten, öppna för kommunal verksamhet och träning för födda 2005 och yngre samt elitidrott. Ansvar hyresgäst / utövare /enskilda.
 • Se vidare information från RF/SISU Värmland och respektive specialidrottsförbund.
 • Daglig verksamhet– Anpassas med hänsyn till deltagarna.
 • Morokulien Infocenter - Stängt för allmänheten
 • Bibliotek - Öppet med anpassning
 • Fritidsgårdar/ungdomsgårdar – Öppet med anpassning

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar

 • Innebär för Eda kommuns lokaler och verksamheter
 • Politiska möten – digitala möten första alternativ, undantag kan förekomma av speciella skäl

Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med

Innebär för Eda kommuns lokaler och verksamheter

Förskola, grundskola, musikskola och särskola

 • Minimera kontakter vid lämning/hämtning på förskola
 • Utomstående och föräldrar till elever i grundskola/grundsärskola ska inte vistas i skolans lokaler. Möten med vårdnadshavare sker på annat sätt
 • Musikskolan anpassar sin undervisning, ingen ensemble- och konsertverksamhet
 • Anvisningar från respektive rektor/chef

Gymnasieskola

 • Arbetsplatspraktik i kommunen kan möjliggöras med riskbedömningar

Kommunal vuxenutbildning

 • Distansundervisning i första hand
 • Nödvändig handledning bedrivs genom små grupper

Vård och omsorg

 • Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala verksamheter
 • Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök

Myndighetsutövning

 • Anpassas med hänsyn till förutsättningarna

Här kan du hitta mer information

Länsstyrelsen Värmland

1177 Vårdguiden

2020-11-30