Norska gränsen fortsatt stängd

Norska gränsen

Norges regering har beslutat att förlänga nedstängningen av flygplatser, hamnar samt skärpa gränskontrollerna till och med lördagen den 16 maj 2020 klockan 08.00 för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd.

Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för bosatta i Norge att inte resa över gränsen till Sverige. 14 dagars karantänplikt gäller för inresande med uppehållstillstånd i Norge. Norsk polis i samarbete med tull, norska hemvärnet och Kystvakten övervakar riksgränsen både till sjöss och på land.

Har du som arbetspendlar frågor kan du kontakta Grensetjänsten.

Läs mer på politiet.no

Läs mer på regjeringen.no

2020-05-07