Norge lättar på reglerna

Gränsövergången mellan Sverige och Norge

Justitiedepartementet i Norge har beslutat att göra vissa lättnader i förordningen om inreseförbud som gällt sedan den 15 mars.

Ändringarna innebär bland annat att EES-medborgare som är familjemedlemmar till en norsk medborgare får resa in i Norge. De kan besöka minderåriga barn,  make eller sambo. Minderåriga EES-medborgare kan besöka sina föräldrar i Norge.

Det öppnas också upp för att EES-medborgare som äger fast egendom i Norge kan besöka sin fastighet. Alla som reser in Norge måste förhålla sig till gällande regler om karantän.

Har du som arbetspendlar frågor kan du kontakta Grensetjänsten.

 Läs mer på politiet.no

Läs mer på regjeringen.no 

2020-05-13