När blir det min tur att vaccineras?

Bild på flaskor innehållande vaccin

Intresset är stort för coronavaccinering och det kommer många frågor till kommunen kring vaccineringsprocessen. Tyvärr är det svårt att svara på den stående frågan - "när blir det min tur?"

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De grupper som har störst behov av skydd får vaccin först.

När du kan vaccinera dig beror inte bara på vilken fas du räknas in i, utan också på tillgången på vaccin. Oftast är det snabba ryck utan någon längre förvarning när en vaccinsändning når regionen. Det gör det svårt att planera långsiktigt och att sätta upp exakta tidplaner.

Vem ansvarar för vaccineringen?

Det är Region Värmland som ansvarar för vaccinationerna i Värmland - men kommunen tar hand om vaccineringen av de personer som kommunen ansvarar för, som till exempel de som bor på kommunens särskilda boenden, har hemsjukvård eller biståndsbedömd insatser.

Varning för bedragare

Var observant på att det förekommer bedrägeriförsök i samband med vaccineringen, regionen begär ALDRIG att du ska lämna ut bank-id eller kontouppgifter! Vaccinationen är kostnadsfri.

VACCINATIONSBOKNING

Allmänheten bokar en tid för vaccinering genom webbplatsen 1177.se eller via telefonnummer 010-831 80 70. Vaccinationslokal är skyttehallen (vid ishallen) i Charlottenberg. Region Värmland skickar ut brev när de öppnar upp för din åldersgrupp med information om tidsbokning, men notera att brevet kan komma efter att du kan börja boka tid. Det skickas inte ut något extra brev till dig i riskgrupp då det är svårt att säkerställa att alla plockas upp i systemen. Prioriteringsordningen inom faserna följer åldersgrupper, de äldsta erbjuds vaccinering först.

Just nu kan du boka tid för vaccination om:​

 • Du är 18 år eller äldre.
 • Du bor med en person som har genomgått eller står i kö till en benmärgs- eller organtransplantation
 • Du bor med en person som får behandling med dialys.
 • Du är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans​ (detta gäller dig som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken)
 • Du arbetar med vård och omsorg, som personlig assistent eller nära personer som får insatser enligt LSS
 • Du är mellan 18–59 år och är i riskgrupp.

Du räknas som riskgrupp om du har:

 • En hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
 • En lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
 • Svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
 • Nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 eller typ 2.
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
 • Downs syndrom.

Det är bra om den som kan bokar sin tid via webbplatsen 1177.se. Känner man sig osäker på hur man gör kan man ta kontakt med någon i sin närhet som kan hjälpa till att boka via webbplatsen.Trycket på tidsbokningen på telefon brukar vara stort i samband med att regionen öppnar för nya åldersgrupper. Är det svårt att komma fram kan man vänta och försöka igen senare. Alla som vill kommer att bli vaccinerade, men alla kan inte bli vaccinerade på samma gång.

Den som är 25+ och som inte redan har bokat tid för vaccination har självklart fortfarande möjlighet att boka.

Mer information

Du hittar mer information om de olika faserna och annan information om vaccineringen i Värmland på 1177.se

Informationen uppdateras löpande utifrån hur situationen ser ut. Det finns också en sida med "Frågor och svar om vaccineringen"

Allmän information om vaccinationen finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats, liksom faktabladet "Till dig som vaccinerar dig mot covid -19", som också finns på andra språk.

Om du har fler funderingar kring vaccination finns "Frågor och svar om vaccin" även på Krisinformation.se

Om du har ytterligare frågor kring vaccinering, kontaktar du Region Värmland.

2021-07-23