Kultur & fritidsverksamheter stängs till och med den 24 januari 2021

Biblioteket i Charlottenberg

Biblioteken i Eda kommun

Eda kommun, genom Fritids- och kulturavdelningen informerar om att de utökade restriktionerna som beslutats av Regeringen på grund av coronapandemin innebär följande:
Biblioteken är stängda från och med 22 december till och med 24 januari.

Vid biblioteksfilialerna i Koppom och Åmotfors kan viss service ges i form av utlån av böcker enligt följande tider:

  • Koppom från och med 8 januari: måndagar kl. 17-18, onsdagar kl. 17-18 och fredagar kl. 14-15.
  • Åmotfors från och med 4 januari: måndagar kl. 17-18, onsdagar kl. 17-18 och fredagar kl. 14-15.

För att reservera eller låna om dina böcker kan du logga in på www.bibliotekvarmland.se eller kontakta oss på telefon Charlottenberg 0571-28 230, Koppom 0571-28 378 och Åmotfors 0571-180 757.

Idrottslokaler, idrottsanläggningar och fritidsgårdar

  • Fritidsgårdarna är stängda från och med 22 december till och med 24 januari.
  • Fritidsanläggningarna är stängda från och med 22 december till och med 24 januari, med undantag av Eda Ridcenter.
  • Fritidsbanken är stängd från och med 22 december till och med 24 januari.

Mer information finns att tillgå på Regeringen.se

Tillsammans får vi fortsätta hålla i och hålla ut!

2020-12-28