Kommunala idrottsanläggningarna öppnas upp för gruppen födda 2002-2004

Innebandyspelande ungdomar med boll och klubba i fokus

Den 4 februari 2021 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om vissa lättnader i de restriktioner som gäller barn- och ungdomsidrotten. Gymnasieungdomar födda 2002 och senare kan nu återgå till sina idrottsträningar.

Under fredagsmorgonen arrangerade RF-SISU Värmland ett möte för alla kultur- och fritidschefer i distriktet. Kultur- och fritidscheferna enades där om följande:

Tidsperiod
De nya restriktionerna gäller från måndagen den 8 februari till söndag den 28 februari. Beslutet kan omprövas och förlängas eller justeras utifrån den aktuella smittspridningen.

Träning
För idrotten är det fortsatt möjligt att träna inomhus (omklädningslokaler får dock ej användas) för målgruppen födda -05 och senare, med tillägget att nu möjliggörs även träning inomhus för målgruppen födda 2002-2004 om träningen kan bedrivas på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till idrottsföreningar

Matcher
Matchspel mot lag från andra kommuner är inte tillåtet för någon ålderskategori. Man har möjlighet att spela internmatcher inom föreningen eller mot andra lag inom kommunen om den möjligheten erbjuds. RF-SISU Värmland tillsammans med kommunerna har en förhoppning om att enstaka matcher ska kunna genomföras över kommungränserna från den 1 mars. Men detta beror givetvis på aktuellt smittläge. Vi återkommer med information så fort vi vet mer.

Håll i, håll ut och håll avstånd
Även om vi får möjlighet att öppna upp för mer verksamhet så får vi vara ödmjuka inför att smittspridningsläget snabbt kan förändras och i och med det ge ändrade förutsättningar. Så både vi och kommunerna uppmanar er till att fortsatt hålla i, hålla ut och hålla avstånd", säger RF-SISU Värmland i ett uttalande.

2021-02-05