Information till föreningar med verksamhet i Eda kommun

Fotbollsplan

Den här informationen riktar sig till föreningar och edabor med anledning av coronakrisen.

Inledningsvis vill jag hänvisa till Eda kommuns allmänna information om coronaviruset/ covid-19.  För mer information hänvisas till i första hand Folkhälsomyndigheten, men även till Riksidrottsförbundet, Värmlandsidrotten och respektive förenings riksförbund, Kulturrådet och Region Värmland.

Det är jätteviktigt att vi alla fortsatt tar aktivt personligt ansvar och inte slappnar av utan fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Fortsätt hålla i och håll ut

Tillsammans är vi rädda om oss själva och andra.
Tillsammans hjälps vi åt med att bromsa smittspridningen så att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt.

  • Stanna hemma om du är sjuk eller känner att du håller på att bli sjuk.
  • Håll avstånd till varandra (butiker, restauranger, gym, bibliotek etc). Det är allas ansvar att se till att det inte blir trängsel.
  • Kom ihåg att hålla god handhygien.
    Gör inga onödiga resor.
  • Begränsa dina sociala kontakter.
  • Är du 70 år och äldre bör du träffa så få personer som möjligt.
  • Undvik större privata sociala sammanhang (fester, bröllop, dop etc) och besök absolut inte vänner och släktingar i den äldre generationen.

Föreningsverksamhet under sommaren

Vi vill påminna om att det är viktigt att ni följer utvecklingen av coronakrisen och anpassar verksamheten och informerar era medlemmar om de beslut och rekommendationer som kommer från myndigheterna!

Ni får gärna informera oss om hur era verksamhetsplaner ser ut inför sommaren. Organisera gärna olika typer av uteaktiviteter!

Om ni har verksamhet igång under sommaren och behöver förstärka med personella resurser, så finns det ev möjligheter genom Eda kommun och Arbetsmarknadsenheten i form av ungdomsplatser inom feriepraktik/ feriearbete. Ett villkor är dock att föreningen ansvarar för handledning/ arbetsledning. 

Föreningsstöd och stöd p g a coronakrisen

När det gäller Eda kommuns föreningsstöd för 2020 så är i stort sett alla ansökningar behandlade och bidragsutbetalningar gjorda.

Eda kommun kommer i likhet med flertalet andra kommuner och bl a Värmlandsidrottens LOK-stöd p g a coronakrisen, att i samband med behandlingen av 2020 års kommunala aktivitetsbidrag godkänna 2019 års underlag som bidragsgrundande.

Vidare finns medel att ansöka om p g a coronakrisen hos Värmlandsidrotten, Specialförbunden, Region Värmland - se kulturstöd, Kulturrådet och Westra Wermlands Sparbank.

Fritids- och kulturavdelningen

Fritids- och kulturavdelningen svarar för kommunens verksamhet när det gäller fritid, folkhälsa, folk- och skolbibliotek, allmänkultur, barn-/ungdomsverksamhet.
Vi planerar för att kunna genomföra Edaklassikern EdaTrampet den 16 maj, Sommarskoj v. 25, simskolan v.27-30 och en del fritidsverksamhet för äldre ungdomar under augusti. Dessutom Fotbollsskola i samverkan med föreningar
v. 26. Vi kommer att informera mer kring detta.

Kommunens fritids-/idrottsanläggningar, Fritidsbanken och biblioteken hålls öppna tills vidare. EdaStolpen pågår mellan 6 maj och 30 sept.

Avslutningsvis, även om det ser ut att dröja så kommer vi så småningom tillbaka till ett normalläge, så än en gång FORTSÄTT HÅLLA I OCH HÅLL UT!!

Lycka till med er verksamhet!


2020-05-11