Information riktad till idrottsföreningar

Cykel i natur

Den här informationen riktar sig till idrottsföreningar och edabor med anledning av utvecklingen av coronaviruset.

För mer och uppföljande information hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndigheten, Eda kommuns hemsida, men även till Riksidrottsförbundet, Värmlandsidrotten och respektive förenings specialförbund.

Mötesplatser i kommunen

Föreningar med egna anläggningar, idrottsplatser och möteslokaler uppmanas följa utvecklingen och anpassa verksamheten efter de beslut och rekommendationer som kommer från myndigheterna! Kommunens fritids-/idrottsanläggningar och biblioteken hålls öppna tills vidare.

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighets-åtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
  Inomhusaktiviteter
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.


  Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
  Aktiviteter för äldre
 • Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.


  Tävlingar, matcher och cuper

 • Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt. Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra delar av Sverige eller från andra länder.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning, se vidare Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Lycka till med er verksamhet och håll er friska!

2020-04-01