Håll i &, håll ut!

Håll i &, håll ut!

Folkhälsomyndigheten påminner om hur viktigt det är att vi fortsätter följa rekommendationerna för att begränsa spridningen av coronavirus i vårt samhälle. 

Följ rekommendationerna:

Tvätta händerna ofta och länge
Genom att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder, gör du en viktig insats för att förhindra att smitta sprids.

Håll avstånd
Genom att hålla avståndet till dina medmänniskor visar du att du bryr dig om andra. Du är kanske inte rädd för att själv bli smittad – men genom att hålla avståndet visar du hänsyn och förhindrar att du själv för smitta vidare till andra.

Stanna hemma om du är sjuk
Även om du bara har lätta symptom ska du stanna hemma. Du ska stanna hemma ytterligare två dagar efter att du blivit frisk.

Undvik att träffa vänner och släktingar i riskgrupp
Det är äldre och övriga personer med bakomliggande sjukdomar som drabbas hårdast av covid19. Därför ska du undvika att besöka dem nu. Men håll kontakten! Ring oftare.

2020-07-16