Här hittar du information kring norska gränsen

Bild föreställande skylt med texten Riksgräns Norge i vinterlandskap

Från och med måndagen den 1 mars kommer dagpendlare från Sverige återigen att kunna arbeta i Norge utifrån att de testas var sjunde dag. De skärpta inreseråden i övrigt har nu förlängts tom 12 maj.

Efter att Norge skärpt inresebestämmelserna den 29 januari 2021 har nästan alla yrkesverksamma från Sverige och Finland som dagligen pendlar till Norge hindrats från att gå till jobbet, med undantag för hälsopersonal. Detta har fått betydande konsekvenser, särskilt för dem som inte får lön eftersom de inte kan få jobb i Norge.

Norska hälsodirektoratet och Folkehelseinstituttet anser att det är motiverat att ta bort inresebegränsningarna för pendlare nära gränsen från Sverige och Finland. De anser att ett test var sjunde dag är tillräckligt för att minska infektionsrisken för denna grupp.

"Infektionssituationen i Norge och i Europa gör att vi inte kan öppna för mycket åt gången, men det är bra att vi nu har hittat en lösning för denna grupp dagpendlare som har varit i en mycket svår situation", säger justitieminister Monica Mæland (H).

Vi länkarna nedan hittar du information om vad som gäller kring norska gränsen:

2021-04-22