Gå med i Frivilliga Resursgruppen!

Deltagare i frivilliga resursgruppen

FRG (Frivilliga Resursgruppen) gör en viktig insats i coronatider och hjälper bland annat till med att handla mat, göra apoteksärenden eller hämta ut postpaket till gruppen 70+ som nu är i "hemkarantän". FRG är också spindeln i nätet när det gäller att koppla samman de som behöver hjälp med andra hjälpande organisationer, som exempelvis Röda Korset.

Frivilliga resursgruppen söker nu nya volontärer i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner i åldern 18-60 år, som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till. FRG erbjuder som en introduktion 8 timmars aspirantutbildning - efter denna ska FRG-aspiranten ha fått en bas för att kunna ingå och verka i en frivillig resursgrupp. Aspirantutbildningen ska kompletteras med ytterligare utbildningstimmar innan årets slut med bland annat HLR och brandkunskap.

Är du intresserad av att rycka in som aspirant? Kontakta Lennart Svensson, tfn 070-942 21 98 så får du veta mer - eller skicka e-post till v.varmland@civil2.se med dina kontaktuppgifter, så blir du kontaktad.

Mer information om FRG finns Civilförsvarsförbundets webbplats 

2020-04-21