Covidbevis

Covidbevis i telefon

Från och med klockan 9.00 idag, den 1 juli, kan du få ett Covidbevis via e-tjänsten Covidbevis.se. Ska du inte ut och resa precis nu, så vänta gärna med att logga in till en annan dag.

EU:s digitala Covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Mer information om hur du gör för att få ditt digitala covidbevis finns hos e-Hälsomyndigheten.

Den som saknar, eller inte kan använda, en e-legitimation och vill ha ett vaccinationsbevis kan få sitt Covidbevis på vaccination hemskickat till sin folkbokföringsadress. Blankett för samtycke finns på E-hälsomyndighetens webbplats. Du kan också nå myndigheten på telefon 010-458 62 00 (växel) eller 0771-766 200 (kundtjänst).

Syftet med covidbeviset är att underlätta resande inom EU, men reglerna för inresa skiljer sig en del bland länderna och varierar också över tid. Du måste därför alltid själv kontrollera så att du uppfyller kraven för att få resa in. Information om inreseregler för olika länder finns på Utrikesdepartementets webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring resor, bland annat vid inresa till Sverige, finns på myndighetens webbplats. Se gärna Folkhälsomyndighetens film om covidbeviset.

2021-07-01