Covidbevis på gång

Illustration av man som visar upp Covidbevis

Snart kan resande inom EU bli lättare. Med hjälp av den kommande digitala tjänsten Covidbevis ska Sveriges invånare kunna få ett bevis på att de är vaccinerade. Tjänsten beräknas öppna 1 juli.

E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och innan de kan lansera den ska EU-parlamentet först besluta om den nya förordningen om vaccinationsbevis för resor inom EU, och det väntas ske den 26 juni.

– Ambitionen är att så snart som möjligt kunna erbjuda invånarna Covidbeviset. Förutom att vi behöver ha den tekniska lösningen på plats, måste det även finnas juridiska förutsättningar för användning av e-tjänsten både i Sverige och inom EU. Här pågår just nu ett intensivt arbete, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Uppgifterna hämtas från Nationella vaccinationsregistret

Det är regionerna som ansvarar för att genomförda vaccinationer rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Genom att beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Covidbevis begär invånaren ut ett utdrag ur NVR. De som är vaccinerade i kommunens regi kan få vaccinationsbevis på samma sätt, då data från kommunens register överförs till NVR.

Tjänsten kommer utvecklas

Den första versionen av Covidbevis gäller enbart för att få ett bevis för vaccination mot covid-19. Du måste ha en godkänd svensk e-legitimation för att få det. Myndigheterna arbetar för att även ett negativt covid-19-test och bevis på genomgången sjukdom ska kunna ingå i Covidbevis, samt att det ska gå att få ett bevis utan krav på e-legitimation. Tjänsten kommer vara kostnadsfri.

Vad gäller i andra länder?

Det är upp till varje land att bestämma vad som gäller vid inresa i landet, och det är individens eget ansvar att ta reda på vad som gäller i det aktuella landet. Utrikesdepartementet ger information via appen UD Resklar. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på webbplatsen Sweden Abroad.

Läs mer om Covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats: Covidbevis

2021-06-08