Coronaläget från 29 september

Äng i morgonljus

Den 29 september upphör de flesta av Folkhälsomyndighetens pandemiriktlinjer att gälla. Vi återgår till ett (nästan) normalt samhällsliv.

Till exempel slopas reglerna för serveringsställen liksom deltagartak vid evenemang. Men - vi måste fortfarande stanna hemma och testa oss vid förkylningssymtom. Smittspårning i hushåll där någon är covidsjuk är också fortsatt viktig och pandemilagen liksom begränsningsförordningen har förlängts till den 31 januari 2022. Pandemin är inte över!

Restriktioner kvar för ovaccinerade

För den som inte är vaccinerad mot covid -19 gäller fortfarande samma restriktioner som tidigare - som att hålla avstånd och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och äldre. Vaccinering är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

MSB och föreningen Vetenskap & Allmänhet har i ett samarbete tagit fram en webbsida om hur man kan prata om vaccination och bemöta myter och missuppfattningar: pratavaccin.se. Webbplatsen finns på svenska och engelska. Somaliska och arabiska översättningar är också på gång.

Vaccinationen fortsätter

Värmland är för närvarande bäst i Sverige på vaccinering mot covid och Region Värmland fortsätter vaccinationen, det finns inget slutdatum. Två doser behövs för att du ska få ett fullgott skydd. Även om vaccinationsmottagningen i Gränshallen har stängt sker nu covidvaccinering i andra lokaler, till exempel vid vårdcentralen eller tillfälliga drop-in-mottagningar. Både vuxna och ungdomar som är äldre än 16 år eller som fyller 16 år i år, kan boka. För ungdomar behövs ett samtycke från vårdnadshavare eller så görs en mognadsbedömning på plats.

Senare i höst, preliminär start vecka 41, påbörjar Region Värmland vaccination av barn i åldern 12-15 år. Detta kommer att organiseras genom skolan och baseras på vårdnadshavarens samtycke.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en tredje dos vaccin till personer som har hemtjänst eller hemsjukvård, boende på särskilt boende samt alla som är 80 år och äldre.

Mer information

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller från den 29 september. Mer information om allt som rör vaccinering finns på webbplatsen 1177.se.

2021-09-29