Besöksförbud inom äldreomsorgen förlängs

Förbudsskylt

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.

– Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa sina nära och kära i sommar. Stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras behöver därför utvecklas, och information om olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras, säger socialminister Lena Hallengren.

Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommen­dationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. Flera boenden valde också att införa besöksförbud. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket nu förlängs till den 31 augusti 2020. 

2020-06-16