Aktuellt smittoläge

Aktuellt smittoläge

Det finns bekräftade fall i Eda kommun

Enligt Region Värmland finns det bekräftade fall av covid-19 i alla länets kommuner. Det vi med säkerhet vet är att det är många fler smittade än de som är verifierade via provtagning.

Det är smittskyddet inom Region Värmland som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar. De redovisar löpande antalet provtagna och bekräftat smittade i länet på sin webbplats.

Eda kommuns allmänna information om smittade

Om det finns bekräftad smitta hos brukare inom våra kommunala verksamheter; särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden samt bland alla anställda går kommunen ut med övergripande information om det.

  • Brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Det är därför viktigt att säkerställa att den personliga integriteten inte äventyras. Kommunen får enligt lagstiftningen inte lämna ut uppgifter om enskilda personer.
  • Allmänheten behöver dock få en uppfattning om det finns smittai kommunens verksamhet.

Eda kommun kommer därför, fortsättningsvis, att informera på övergripande nivå på kommunens webbplats.

Uppdaterad information om smittläget inom Eda kommuns verksamheter just nu. Informationen uppdateras för närvarande på torsdagar.

Antal smittade för närvarande

Uppdaterat 2021-01-20, kl 10:30.

Siffrorna redovisar det aktuella smittläget för brukare som befinner sig i våra boenden eller har insatser från hemtjänsten, samt barn/elever, lärare och övriga anställa i Eda kommun.

Särskilt boende 0
Hemtjänst0
LSS-boende0
Barn/elever20
Anställda inom skolan
10
Övriga anställda i Eda kommun7


Information till anhöriga

Information till anhöriga om att det finns bekräftad covid-19 på kommunens särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden

  • När det gäller en enskild brukare avgör den personen själv om anhöriga ska känna till personens hälsotillstånd. Detta gäller även vid covid-19. De flesta finner det naturligt och ger sitt samtycke till att anhöriga ska få den informationen.
  • Om någon brukarepå ett särskilt boende eller LSS-boendeinsjuknat i covid-19 kommer övriga medboende och deras anhöriga att få information om att konstaterad smitta finns på boendet.

2022-01-20