113 13 - det nationella informationsnumret

113 13 - det nationella informationsnumret

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Med anledning av covid-19 har SOS Alarm publicerat en lägesbild på webbplatsen som uppdateras varje dag.

Vi har just nu en extremt hög belastning på informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Vi beklagar detta och gör allt vi kan för att utöka vår kapacitet och möta det stora behovet. Behöver du information med anledning av covid-19 ber vi dig att i första hand söka via någon av nedanstående länkar. Observera att även vi på 113 13 använder informationen på myndigheternas webbplatser för att svara på frågor.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

  • Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta, eller feber. Även vid lindriga symtom.
  • Inte besöka äldreboenden eller sjukhus om det inte är absolut nödvändigt. Låt bli sådana besök om du känner dig sjuk.
  • Du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.

 

2020-04-06