Information med anledning av coronaviruset

Många söker information om coronasmittan. Det är i första hand Folkhälsomyndigheten som ansvarar för aktuell coronainformation.

Eda kommun följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter, liksom beslut från Region Värmland.  

Här hittar du kommunens samlade information om coronaviruset.

Norska gränsen fortsatt stängd

Norska gränsen fortsatt stängd

2020-06-26

Från och med den 15 juli kan norrmännen åter börja resa till vissa länder inom EU utan krav på karantän. När det gäller resor till Sverige kommer norrmän även i fortsättningen behöva sitta i karantän under tio dagar vid hemkomst.Tidigare var undantaget Gotland, men nu backar man från det, medde...

Läs mer om Norska gränsen fortsatt stängd

Provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19

2020-06-18

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet som är sjuka med symptom som gör att man kan misstänka att det handlar om en covid-19-infektion. Syftet är att se om personen kan gå tillbaka till arbetet eller om man fortfarande smittar.Egenprovtagningen gäller inte ...

Läs mer om Provtagning för covid-19

Psykisk hälsa i kristider

Psykisk hälsa i kristider

2020-06-18

Oroliga tider väcker oroliga tankar. Vad är du orolig för?För många har till exempel coronapandemin inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation och behålla sitt välmående.Via sidan sa...

Läs mer om Psykisk hälsa i kristider

Besöksförbud inom äldreomsorgen förlängs

Besöksförbud inom äldreomsorgen förlängs

2020-06-16

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.– Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa s...

Läs mer om Besöksförbud inom äldreomsorgen förlängs

Nya allmänna råd inför sommarens resor

Nya allmänna råd inför sommarens resor

2020-06-13

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att fö...

Läs mer om Nya allmänna råd inför sommarens resor

Sommar under covid-19

Sommar under covid-19

2020-06-11

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Krisinformation.se har samlat information från myndigheter och andra aktörer om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera. Krisinformation

Läs mer om Sommar under covid-19

Tack för att du fortsätter hålla i och hålla ut!

Tack för att du fortsätter hålla i och hålla ut!

2020-06-05

Nu gäller det att vi är uthålliga och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen av Covid-19.Skydda dig själv och andra:Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.Håll händerna rena och tvätta dem ofta med tvål och vatten i minst 20 ...

Läs mer om Tack för att du fortsätter hålla i och hålla ut!

Norska gränsen fortsatt stängd

Norska gränsen fortsatt stängd

2020-05-07

Norges regering har beslutat att förlänga nedstängningen av flygplatser, hamnar samt skärpa gränskontrollerna till och med lördagen den 16 maj 2020 klockan 08.00 för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd.Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för ...

Läs mer om Norska gränsen fortsatt stängd

Så minskar vi smittspridningen

Så minskar vi smittspridningen

2020-06-02

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.Följ dessa råd:Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.Håll avstånd t...

Läs mer om Så minskar vi smittspridningen

Arbetsresor till Norge tillåts

Arbetsresor till Norge tillåts

2020-05-29

Från och med måndag 1 juni lättar Norge på smittkarantänreglerna. De som reser in till Norge på arbetsresor tvingas inte längre till 10 dagars karantän.läs mer på regjeringen

Läs mer om Arbetsresor till Norge tillåts

Konfirmation i tider av corona

Konfirmation i tider av corona

2020-05-28

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner.Gränserna för hur många som får samlas, gäller också i kyrkor (max 50).Därför har man i Eda-Köla pastorat delat in Konfirmanderna i 2 grupper och varje barn får...

Läs mer om Konfirmation i tider av corona

Så jobbar vi för att minska smittspridningen

Så jobbar vi för att minska smittspridningen

2020-05-28

Coronavirus som förorsakar sjukdomen covid-19 kan drabba äldre människor och personer med olika grundsjukdomar hårt. Äldre människor har dessutom ofta en eller flera grundsjukdomar vilket gör dom extra sårbara. Verksamheten vård och stöd följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittsky...

Läs mer om Så jobbar vi för att minska smittspridningen

Aktiv fritid i coronatider

Aktiv fritid i coronatider

2020-05-27

Det finns fortfarande möjlighet till en aktiv fritid, även i virustider då mycket är inställt. Ge dig ut och njut när du är frisk, varva med digitala upplevelser när du behöver vila eller återhämtning. Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer: håll avstånd till andra när du är ute och stan...

Läs mer om Aktiv fritid i coronatider

Aktuellt smittoläge

Aktuellt smittoläge

2020-07-02

Det finns bekräftade fall i Eda kommunEnligt Region Värmland finns det bekräftade fall av covid-19 i alla länets kommuner. Det vi med säkerhet vet är att det är många fler smittade än de som är verifierade via provtagning. Det är smittskyddet inom Region Värmland som ansvarar för information om...

Läs mer om Aktuellt smittoläge

Information till dig som är 70+

Information till dig som är 70+

2020-05-25

Då folkhälsomyndigheten gått ut med information som berör 70+ sänder vi från Eda kommun ut detta brev som ger dig information om läget.Under flera månader har vi levt med restriktioner av olika slag, och det kommer vi att behöva fortsätta med ännu en tid, hur länge vet vi inte idag.Eda har hittills ...

Läs mer om Information till dig som är 70+

Bor/har du anhörig på särskilt boende, korttidsboende eller LSS boende?

Bor/har du anhörig på särskilt boende, korttidsboende eller LSS boende?

2020-05-27

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor över 70 år ska undvika att träffa andra människor i så stor utsträckning som det går, eftersom de tillhör riskgruppen för coronaviruset covid-19. Eda kommun har även valt att följa rekommendationerna för LSS boende eftersom de också är en riskgrupp. V...

Läs mer om Bor/har du anhörig på särskilt boende, korttidsboende eller LSS boende?

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

2020-05-15

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.Tvätta händerna ofta med tvål och...

Läs mer om Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Hit kan du höra av dig om du mår dåligt

Hit kan du höra av dig om du mår dåligt

2020-05-14

Här är några exempel på stödlinjer och chattar som tar emot samtal från barn, unga, vuxna samt äldreSjälvmordslinjenMinds stödlinje  som nås via telefon och chatt. Den som svarar vill ge stöd, hopp och motivation till att vilja leva och/eller söka hjälp. Telefon: 90 101 (öppet 06-24) Chatt: (öp...

Läs mer om Hit kan du höra av dig om du mår dåligt

Norge lättar på reglerna

Norge lättar på reglerna

2020-05-13

Justitiedepartementet i Norge har beslutat att göra vissa lättnader i förordningen om inreseförbud som gällt sedan den 15 mars. Ändringarna innebär bland annat att EES-medborgare som är familjemedlemmar till en norsk medborgare får resa in i Norge. De kan besöka minderåriga barn,  make eller sa...

Läs mer om Norge lättar på reglerna

Information till föreningar med verksamhet i Eda kommun

Information till föreningar med verksamhet i Eda kommun

2020-05-11

Den här informationen riktar sig till föreningar och edabor med anledning av coronakrisen.Inledningsvis vill jag hänvisa till Eda kommuns allmänna information om coronaviruset/ covid-19.  För mer information hänvisas till i första hand Folkhälsomyndigheten, men även till Riksidrottsförbund...

Läs mer om Information till föreningar med verksamhet i Eda kommun

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Håll avstånd och ta personligt ansvar

2020-05-07

Håll avstånd och ta personligt ansvarDet är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.Stanna hemma när du är sjukKänner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, s...

Läs mer om Håll avstånd och ta personligt ansvar

Brottsligheten går inte i karantän

Brottsligheten går inte i karantän

2020-05-05

Har du blivit utsatt för brott?Alla människor har rätt att må bra. Det innebär att ingen annan människa får:Slå eller skada dig på annat sättGöra saker mot dig eller din kropp som du inte villKalla dig för saker som får dig att må dåligtTa eller förstöra dina personliga sakerDet är aldrig ditt fel o...

Läs mer om Brottsligheten går inte i karantän

Fortsätt hålla i och håll ut!

Fortsätt hålla i och håll ut!

2020-04-22

Det är jätteviktigt att vi alla fortsatt tar aktivt personligt ansvar och inte slappnar av utan forstätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.Tillsammans är vi rädda om oss själva och andra.Tillsammans hjälps vi åt med att bromsa smittspridningen så att inte många ska bli ...

Läs mer om Fortsätt hålla i och håll ut!

Norska gränsen fortsatt stängd

Norska gränsen fortsatt stängd

2020-06-26

Från och med den 15 juli kan norrmännen åter börja resa till vissa länder inom EU utan krav på karantän. När det gäller resor till Sverige kommer norrmän även i fortsättningen behöva sitta i karantän under tio dagar vid hemkomst.Tidigare var undantaget Gotland, men nu backar man från det, medde...

Läs mer om Norska gränsen fortsatt stängd

Gå med i Frivilliga Resursgruppen!

Gå med i Frivilliga Resursgruppen!

2020-04-21

FRG (Frivilliga Resursgruppen) gör en viktig insats i coronatider och hjälper bland annat till med att handla mat, göra apoteksärenden eller hämta ut postpaket till gruppen 70+ som nu är i "hemkarantän". FRG är också spindeln i nätet när det gäller att koppla samman de som behöver hjälp med andra hj...

Läs mer om Gå med i Frivilliga Resursgruppen!

Norska gränsen fortsatt stängd

Norska gränsen fortsatt stängd

2020-04-15

Norges regering har beslutat att förlänga nedstängningen av flygplatser,  hamnar samt skärpa gränskontrollerna till och med lördagen den 16 maj 2020 klockan 08.00 för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd.Norska utrikesdepartementet ger stränga rå...

Läs mer om Norska gränsen fortsatt stängd

Informationsnummer för frågor om det nya coronaviruset på olika språk

Informationsnummer för frågor om det nya coronaviruset på olika språk

2020-04-17

Region Värmland öppnar en telefonlinje dit invånare kan vända sig för att få svar på allmänna frågor om det nya coronaviruset på olika språk.  Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk.Informationsnumre...

Läs mer om Informationsnummer för frågor om det nya coronaviruset på olika språk

Äldrelinjen

Äldrelinjen

2020-04-07

Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65, som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är bara ett samtal bort.Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för reste...

Läs mer om Äldrelinjen

113 13 - det nationella informationsnumret

113 13 - det nationella informationsnumret

2020-04-06

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. Med anledning av covid-19 har SOS Alarm publicerat en läge...

Läs mer om 113 13 - det nationella informationsnumret

Besöksförbud på äldreboenden från 1 april

2020-04-01

Läs mer om Besöksförbud på äldreboenden från 1 april

Nya allmänna råd: Håll avstånd

Nya allmänna råd: Håll avstånd

2020-04-06

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör var...

Läs mer om Nya allmänna råd: Håll avstånd

Röda korset hjälper till

Röda korset hjälper till

2020-04-29

Röda Korset i Eda ställer upp med hjälp att handla mat , samt hämta ut mediciner åt de som inte kan eller bör göra det själva

Läs mer om Röda korset hjälper till

Vill du prata med en medmänniska?

Vill du prata med en medmänniska?

2020-04-01

Vi tror att det kan finnas oro och frågor i många hem, det kanske är så att du sitter ensam?Vill du prata med en medmänniska? Vi finns till för er!Hör av er till Eda RödaKorskrets079 002 46 37070 530 22 59070 231 68 97Vi har tystnadsplikt!

Läs mer om Vill du prata med en medmänniska?

FAQ om corona för vård och stöd

FAQ om corona för vård och stöd

2020-03-19

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och stöd i Eda kommun. Allmänna frågorFolkhälsomyndighetens hemsidaLänk till frågor och svarSocialstyrelsens hemsidaLänk till frågor och svarVård och stödHur skyddar ni de som finns i riskgrupp?All personal inom vå...

Läs mer om FAQ om corona för vård och stöd

Stängda gränser mot Norge

Stängda gränser mot Norge

2020-04-01

Norges regering har beslutat att stänga flygplatser och hamnar samt skärpa gränskontrollerna från och med måndag den 16 mars 2020 till och med 13 april för inresande till Norge med undantag för arbetspendlare och andra med särskilt tillstånd. Norska utrikesdepartementet ger stränga råd för bosatta i...

Läs mer om Stängda gränser mot Norge

ÄR DU BARN/UNGDOM OCH HAR FRÅGOR OM CORONA-VIRUSET?

ÄR DU BARN/UNGDOM OCH HAR FRÅGOR OM CORONA-VIRUSET?

2020-04-03

När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med. Men det är inte bara vuxna som är oroliga.Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt, (många gör det) speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. Frågor & svar om Corona...

Läs mer om ÄR DU BARN/UNGDOM OCH HAR FRÅGOR OM CORONA-VIRUSET?

Information riktad till idrottsföreningar

Information riktad till idrottsföreningar

2020-04-01

Den här informationen riktar sig till idrottsföreningar och edabor med anledning av utvecklingen av coronaviruset.För mer och uppföljande information hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndigheten, Eda kommuns hemsida, men även till Riksidrottsförbundet, Värmlandsidrotten och respektive förenin...

Läs mer om Information riktad till idrottsföreningar

Coronavirus, covid-19

Coronavirus, covid-19

2020-04-01

Eda kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer.Allmänt ang Covid19 utifrån Folkhälsomyndighetens råd Vilka instruktioner gäller för hur länge man ska stanna hemma om man har bekräftat Covid19?Man måste bli fri...

Läs mer om Coronavirus, covid-19

Aktuellt information för Vård & stöd

Aktuellt information för Vård & stöd

2020-03-19

NATIONELLT BESÖKSFÖRBUD PÅ ÄLDREBOENDEN FRÅN 1 APRIL.I dag meddelade Regeringen att de den 30 mars beslutade om ett besöksförbud på samtliga Sveriges äldreboenden (särskilt boende) från och med onsdag 1 april, för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.​I Eda kommun innebär det att vi nu gå...

Läs mer om Aktuellt information för Vård & stöd

Aktuell information för skola och förskola

Aktuell information för skola och förskola

2020-03-19

TILL ALLA VÅRDNADSHAVARE I FÖRSKOLA/SKOLA I EDA KOMMUN, SAMT VUXNA ELEVER INOM SFI/VUXVi har än så länge inte haft någon smitta av Coronaviruset i våra verksamheter (barn/elever/personal). Som ni vet har vi gjort flera insatser för att skapa säkerhet, bla genom att försöka underlätta med hemuppgifte...

Läs mer om Aktuell information för skola och förskola

Du kommer att behövas

Du kommer att behövas

2020-03-24

Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Vi hoppas alla att det snart skall vara övergående och att vi själva och våra nära och kära inte skall drabbas. Men vi behöver också planera för långvariga påfrestningar som vi tidigare inte varit i närheten av.Eda kommunen planerar nu för en ...

Läs mer om Du kommer att behövas

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare

2020-03-18

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats,...

Läs mer om Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare

Beslut om restriktioner

Beslut om restriktioner

2020-04-01

Eda kommun följer noga lägesutvecklingen.Kommunen följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter samt Region Värmland. Ändras riktlinjerna så ändras kommunens agerande.Planering sker nu för att kunna hantera olika händelseutvecklingar.Centrala ledningsgruppen möts dagli...

Läs mer om Beslut om restriktioner

Information hos ansvariga myndigheter

Information hos ansvariga myndigheter

2020-04-01

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden. Där hittar du även information på andra språk.Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplatsPå krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.Myndigheterna om det nya coronaviruset, krisinformation....

Läs mer om Information hos ansvariga myndigheter

Rekommenderar distansundervisning

Rekommenderar distansundervisning

2020-04-01

Idag (17/3) meddelade regeringen att man rekommenderar att alla gymnasieskolor ochhögskolor/universitet från och med imorgon onsdag går övertill fjärr-/distansundervisning. För Eda kommun har vi många ungdomar och studenter i dessa verksamheter på andra orter, men ingen verksamhet i egen r...

Läs mer om Rekommenderar distansundervisning

Coronarelaterad information till företagare

Coronarelaterad information till företagare

2020-04-01

Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Det pågår intensivt arbete både nationellt och regionalt för att ta fram stöd och åtgärder för att hantera de svåra ekonomiska konsekvenser som covid-19 innebär för näringslivet.Eda kommuns åtgärder för att stötta det lokala näringslivet ...

Läs mer om Coronarelaterad information till företagare