Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

En- eller tvåbostadshus Skriv ut

 

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
illustration för en eller två bostadshus
Källa: Boverket
Illustration: Kjell Warnquist


Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 m2. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp fristående komplementbyggnader med sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m2 (”friggebodar”). Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, dvs. normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Komplementbyggnader får inte uppföras på obebyggd fastighet utan bygglov.

De grannar som berörs kan medge att mur/plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Utanför detaljplan och ”samlad bebyggelse” får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. I Eda kommun är gränsen för mindre tillbyggnad 30 % utbyggnad av byggnadsarean en gång. Tillbyggnad inom strandskyddsområdet närmare sjön än befintligt kräver strandskyddsdispens. Man får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. I Eda kommun är begränsningen 40 m2 komplementbyggnader utan bygglov utanför detaljplan eller samlad bebyggelse. Det tillförda får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller lov. Kontakta bygglovsingenjören om ni är osäker på om bygglov behövs.

Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna det. Nekar grannarna får Samhällsbyggnad utskott pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

”Samlad bebyggelse” är 10–20 bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte komplementbyggnader) på tomter som gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Utskottet kan upplysa om var kommunen anser att samlad bebyggelse finns.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit