Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Ändra utseende Skriv ut

 

Om byggnaden finns inom ett område med samlad bebyggelse krävs bygglov för att

  • ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, t.ex. att byta eller ta upp ettfönster i fasaden,
  • sätta upp en skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana kräver också bygglov.

illustration för ändrat utseende på huset
Ändringar ska utföras varsamt

Ändringar av byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra men de ändringar som görs ska utgå från byggnaders förutsättningar.

Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas också att varsamhetskraven tillgodoses. För att t ex sätta upp en skylt på en byggnad inom ett område med detaljplan krävs bygglov. I samband med bygganmälan ska byggherren kunna redogöra för hur varsamhetskravet invändigt tillgodoses.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område av den karaktären.
illustration för ändrat utseende på huset
illustration för ändrat utseende på huset
Källa: Boverket
Illustrationer: Kjell Warnquist
Sidansvarig: Marcus Brolin
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit