Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Tillgänglighet Skriv ut

 

Ett tillgängligt samhälle handlar om möjligheten för alla att vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. En tillgänglig miljö är till nytta för alla, är t ex kantstenen nedsänkt vid en gångpassage kommer både barnvagnar, rullstolar och rollatorer lättare fram.


En tillgänglig och användbar utemiljö skapar förutsättningar för äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga att arbeta, studera, ta del av service och nöjen och inte minst besöka vänner och bekanta. Tierps kommun arbetar för att göra offentliga lokaler och allmänna platser, såsom gångbanor, parker och torg, tillgängliga för alla.


Merparten av våra medborgare kommer dagligen i kontakt med offentliga lokaler eller allmän plats som sköts av kommunen, till exempel i förskola och skola, bad och bibliotek, vårdhem, gymnastikhallar samt kommunens administrativa lokaler.


Eda kommun har i samarbete med Eidskogs kommun Norge ett samarbete som innebär att vi köper inventeringstjänst. I samarbetet ingår även gemensamma seminarier jämförelser.

En omfattande inventering av kommunens fastigheter är under arbete. Vi är klara med skolorna och kommunhuset. Vårdhem, förskolor, bibliotek och utomhusmiljön kommer också att inventeras. Inventeringen används till att ta fram prioriterade åtgärder.

Kommunen har också arbetat fram en Handikappolitiskt program som hjälpdokument och policy.

Vårt tillgänglighetsarbete kommer att redovisas nationellt på e-verktyget.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Ulla Görlin

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit