Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överklaga ett beslut Skriv ut

 

Om du är missnöjd över ett beslut som har fattats enligt Plan- och bygglagen kan du överklaga beslutet. Prövningen sker hos Mark- och miljödomstolen men skrivelsen ska inom tre veckor lämnas in till kommunen.


Vem har rätt att överklaga ett beslut?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet gäller, om det går denne emot. Beslut kan också överklagas av grannar och andra vars intressen påverkas. Om ett beslut till någon del redan tidigare har avgjorts i detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked får beslutet inte överklagas i den delen.


För att ha rätt att överklaga beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser måste yttrande skett skriftligt senast under planens granskningsskede.


Vissa beslut av kommunfullmäktige, (ex. antagande av översiktsplan) kan överklagas av samtliga medlemmar i kommunen. Länsrätten gör då en begränsad prövning av beslutet, s.k. laglighetsprövning.


Hur överklagar man?

Ett beslut vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det antagits och en skriftlig överklagan måste inkommit innan dessa tre veckor löpt ut för att kunna prövas.

Skrivelsen ska innehålla:

  • Vilken beslut som överklagas.
  • Varför beslutet är felaktigt och vad som bör ändras.
  • Kompletterande handlingar (om sådanna finns).
  • Namn, adress och underskrift.

Kommunen kontrollerar att överklagan inkommit i rätt tid och skickar sedan denna vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning om inte beslutet ändras. 

Sidansvarig: Elin Fredriksson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit