Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Lediga fastigheter Skriv ut

 

Lediga tomter för industri, handel och hantverk i Eda kommunByggklara tomter för flerbostadshus, handel, hantverk, och industri finns i de flesta av våra tätorter.

Priset för tomtmark inom detaljplanelagt område fastställs enligt följande och gäller inklusive kostnad för fastighetsbildning. Priset gäller exklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.
 

Priser

  
Tomter för handel och småindustri när inget
annat beslutats
 25 kr/m2
Hökedalens Industriområde Kv Torven 100 kr/m2
Strand Industriområde Kv Bäcken 200 kr/m2
Förbifart Åmotfors Kv Klacken  25 kr/m2
Förbifart Åmotfors Kv Laddstaken  60 kr/m2
Förbifart Åmotfors Kv Stenbacken 100 kr/m2


Priset på tomtmark som avstyckas utanför detaljplanelagt område fastställs till 10 kr/m² exklusive kostnad för fastighetsbildning.

Beslutanderätten att försälja tomter utanför detaljplanelagt område delegeras till teknisk chef. Som förutsättning gäller att tomten godkännes genom byggnadsnämndens lokaliseringsprövning.

Beslut enligt ovanstående gäller med rätt för kommunstyrelsen att fastställa annat pris med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.
 
Sidansvarig: Tina Lundberg
Mer information

Jan-Erik Eriksson

Verksamhetschef Samhällsbyggnad
tfn 0571-281 29


Mina favoriter
Spara sidan som favorit