Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunens planarbete Skriv ut

 

Fysisk planering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas.


Vid planläggning av mark- och vattenområden ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra och detta ska ske i en öppen och demokratisk process.


En god samhällsplanering är viktig för att uppnå en hållbar utveckling och målet är att bidra till hållbara livsmiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.


Den kommunala planeringen styrs främst av två lagar; Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).


Kommunen ansvarar för det kommunala planeringen och har beslutanderätt i planeringsfrågor genom planmonopolet. Planmonopolet innebär dock inte att kommunen har totalt frihet utan bedömningen måste göras utifrån olika allmänna intressen som nämns i PBL.


För detaljplaner som vunnit laga kraft går du till Gällande planer
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Mattias Persson

Plan- och fastighetschef

tfn 0571-281 14

mattias.persson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare
tfn 0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit