Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Bygglagstiftning Skriv ut

 

Planering och byggande regleras genom en rad olika lagar, såsom
Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVF) med flera lagar.

Plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lagen om tekniska egenskapskrav syftar till att byggnader och delar som ingår i byggnader ska uppfylla samhällets krav på egenskaper.

Till bygglagstiftningen tillkommer dessutom föreskrifter och allmänna råd som främst utarbetas av Boverket, såsom Boverkets Byggregler och Boverkets Konstruktionsregler.

Information om lagstiftning samt gällande föreskrifter och allmänna råd finns på Boverkets hemsida, där det även finns mycket annan värdefull information om byggande och planering.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Ulla Görlin

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit