Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Attefallshus Skriv ut

 
attefallshus

Foto: enkelrum

Bygglovsbefriad åtgärd


Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter

-Attefallshuset

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov.


Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komlementbyggnad).


Tänk på att:

  • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.

  • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.

Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.


Anmälan, startbesked och avgifter

Du måste göra en anmälan till plansektionen innan du börjar bygga. En anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd, samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar beroende på vad du ska bygga.


Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked.


Vi tar ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger utan att ha fått ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift.


De regler som gäller för åtgärder som sedan tidigare är bygglovbefriade, till exempel en friggebod, fortsätter att gälla även i fortsättningen.
Sidansvarig: Joakim Jansson
Mer information

Ulla Görlin


Mina favoriter
Spara sidan som favorit